MGR.Ivana Gallová

Psychológ

Cesta k sebe. Cesta k zmene.

Psychoanalytická psychoterapia

Terapeut s klientom buduje rovnocenný vzťah, založený na dôvere, otvorenosti a bezpečí. Príde úľava, porozumenie, náhľad, sebapoznanie, túžba.

Vzťahová psychoterapia dieťaťa

Terapeut vytvára pre dieťa bezpečný priestor pre vznik dôverného vzťahu, v ktorom si dieťa zvolí formu komunikácie a projekcie svojich emócií a túžob.

Kto môže vyhľadať pomoc psychológa?

Podporu môže vyhľadať každý, kto pociťuje akúkoľvek nepohodu, kto prežíva ťažké emócie a nevie ako s nimi naložiť. Každý, kto má konfliktné vzťahy, či už v rodine, v partnerstve, vo svojom okolí a nevie ako ich riešiť. Taktiež ten, kto pociťuje vnútorný konflikt, ktorý ho trápi a drží na jednom mieste. Komu sa opakujú v živote určité podobné situácie a bránia mu posunúť sa vpred, mať dobré vzťahy a spokojný život. Každý, kto má symptómy akejkoľvek psychickej poruchy a potrebuje sa poradiť, čo má robiť.

PRÍKLADY ŤAŽKOSTÍ DOSPELÝCH KLIENTOV

 • bezradnosť v riešení životných situácií
 • ťažkosti v zvládaní stresových situácií
 • nízka sebahodnota
 • partnerské problémy
 • konfliktné vzťahy s deťmi
 • prežívanie strachu, fóbií
 • pocity samoty, depresia
 • úzkostné stavy
 • psychosomatické ťažkosti
 • panické ataky
 • posttraumatická stresová porucha
 • poruchy spánku, príjmu potravy
 • závislosti

PRÍKLADY ŤAŽKOSTÍ DETSKÝCH KLIENTOV

 • hádky a konflikty v rodine
 • emočné prežívanie v čase rozvodu rodičov
 • problémové správanie v škole, šikanovanie
 • agresivita dieťaťa, príp. iné neprimerané prejavy v správaní
 • sebapoškodzovanie
 • krádeže, klamstvá
 • uzavretosť do seba, pocity smútku, depresie, úzkosti
 • pocity menejcennosti, nízke sebavedomie
 • psychosomatické problémy (bolesti brucha, hlavy,…)
 • enuréza, enkopréza, obstipácia
 • poruchy spánku, reči, tiky
 • experimentovanie s drogami, príp. detské závislosti (drogy, PC)

O mne

Volám sa Ivana Gallová a som psychologička a psychoanalytická terapeutka.

Po ukončení vysokoškolského štúdia psychológie na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre,  som hlavné psychoterapeutické vzdelanie získala ukončením dlhodobého psychoterapeutického výcviku v Inštitúte pre aplikovanú psychoanalýzu (IAPSA) u psychoanalytika doc. PhDr. Jiřího Kocourka, PhD.  Vzdelanie a skúsenosti v práci s detským klientom som nadobudla absolvovaním výcviku vo vzťahovej psychoterapii detí a adolescentov u detského psychoanalytického terapeuta a psychiatra MUDr. Petra Pötheho, ktorého vzdelávanie na SR aj organizujeme s kolegom v OZ Psychologický inštitút. Súčasťou vzdelávania a môjho odborného rastu je pravidelná supervízia u skúsených psychoterapeutov v Prahe PhDr.Martina Cipra a MUDr.Dany Károvej.

Absolvovala som rôzne doplnkové vzdelávanie ako kurz autogénneho tréningu, poradenskú propedeutiku, semináre zamerané na prácu so snami, workshopy riešenia konfliktov, lektorský výcvik a mnohé iné odborné kurzy v oblasti psychológie a hlbinne orientovanej psychoterapii.

Pracovné skúsenosti som získavala na viacerých pracoviskách – na Psychiatrickom oddelení LNsP MUDr.I.Stodolu v Lipt.Mikuláši, v Centre pre liečbu drogových závislostí RIEKA v Šútove, v Ambulancii klinickej psychológie CARYN, s.r.o. v Spišskej Novej Vsi, v PORT centre hlbinnej psychológie v Lipt.Hrádku, na Referáte poradensko-psychologických služieb OSPODaSK na ÚPSVaR  Dolný Kubín a Lipt.Mikuláš a na Evanjelickej spojenej škole v Liptovskom Mikuláši.

Aktuálne pôsobím v súkromnej praxi v Liptovskom Mikuláši. Externe pôsobím ako lektor pre Katedru psychológie Katolíckej univerzity v Ružomberku.

Skúsenosti klientov

„Som hrdá a šťastná, že som prešla terapiou. Zmenila som sa a tým sa vlastne „zmenilo“ aj moje okolie, aj keď nie úplne, ako by som chcela, ale to nejde. Som citlivejšia, už nie taká chladná ako som bola. Viem prejaviť a odovzdať viac lásky, láskavých slov svojmu okoliu, som ženskejšia a čo je hlavné, začala som si viac vážiť samú seba. Som pokojnejšia, s kľudom si viem viac užívať život. Stretnutia s Vami boli pre mňa akýmsi „vykúpením“…vždy som sa tešila, pretože som vedela, že po každom stretnutí s Vami príde obrovský skok vpred. Sedenia s Vami mi dávali silu, odvahu, vnútorný pokoj, po každej terapii som sa zamýšľala nad Vašimi otázkami, na ktoré, keď som našla odpoveď, mi ukazovali správny smer, ktorý som si samozrejme vedela už sama zvoliť. Naučila som sa čo s čím súvisí a už veľakrát si viem veci, situácie, správanie vysvetliť sama. Nabrala som odvahu a našla silu urobiť zásadnú zmenu v mojom živote a konečne žiť omnoho šťastnejší život!“

Andrea

„Návštevy u pani Gallovej mi doslova zmenili život. Predtým som život len prežívala, bola som neustále nespokojná a pociťovala som akúsi vnútornú nervozitu. Sedenia neboli pre mňa vždy najľahšie, ale pani Gallová je vynikajúca psychologička, ktorá mi pomohla celou cestou prejsť a aj vďaka jej pomoci sa cítim slobodnejšie a spokojnejšie.“

Z.

„Keď som prišiel na sedenie prvýkrát, cítil som sa hlavne trápne, hanbil som sa za svoje problémy, myšlienky, konanie…už po asi troch stretnutiach som sa uvoľnil a začalo mi byť lepšie. Vďaka otvorenosti pani Gallovej som začal aj ja hovoriť otvorene a začal som mať nadhľad na moje trápenie. Veľmi sa mi uľavilo, vedel som že je tu každý týždeň niekto, komu sa môžem zdôveriť a že to je len medzi nami. Chlapovi to ide predsa len ťažšie „priznať si“ , že ho niečo trápi. Moje ťažkosti sa týkali môjho manželstva a myslel som si, že to nepôjde, keďže manželka s párovou terapiou nesúhlasila. Ale stačilo, že ja som sa chcel vyslobodiť z tých hrozných depresívnych stavov, že som dôveroval terapii aj terapeutke, ustál ťažké chvíle aj počas našich stretnutí, vďaka ktorým som sa posunul vpred, menili sa emócie, aj racionálne pohľady. Terapia bolo správne rozhodnutie, ďakujem Vám!“

Peter