Psychoanalytická psychoterapia

O psychoanalytickej psychoterapii

Psychoanalytická psychoterapia vychádza z Freudovej psychoanalýzy ako teórie a špecifickej metódy porozumeniu ľudskej psychiky. Ide o jeden z liečebných psychologických postupov k psychickým ťažkostiam, v ktorom prostriedkom liečby je terapeutický vzťah.

Vďaka terapeutickému vzťahu má klient spolu s terapeutom príležitosť zachytiť a porozumieť aj nevedomým aspektom fungovania svojej psychiky, ktoré sa podieľajú na vzniku rôznych symptómov a psychických ťažkostí.

Výnimočnosť psychoanalytickej psychoterapie je v nájdení skutočných príčin klientových problémov. Človek má príležitosť im porozumieť, prijať a ak je to možné, aj ich prepracovať.

Psychoanalytický terapeut nedáva rady, nepoužíva techniky, ani cvičenia, ale pracuje s klientom prostredníctvom rozhovorov – voľných asociácií, načúvania, premýšľania, emočného prežívania a analýzy snov, čím  vytvára priestor pre hlboký emocionálny kontakt a budovanie liečebného vzťahu.

Pre mňa ako súčasnú psychoanalytickú terapeutku je v terapii významné prepojenie viacerých aspektov – vnímanie klientovho emočného prežívania a „spoluprežívanie“, porozumenie vývinu terapeutického vzťahu a klientovej histórie, ich nevedomým častiam a ponuka náhľadových interpretácií. Toto emočno-racionálne prepojenie robí z psychoanalytickej psychoterapie univerzálny prístup k rôznym ťažkostiam, s ktorými klienti ku mne prichádzajú.  

„…afekt je oprávnený, pocit viny netreba ďalej kritizovať, patrí však k inému obsahu, ktorý nepoznáme, je nevedomý a musíme ho najprv nájsť. Známy obsah predstáv sa dostal na toto miesto iba vďaka nesprávnej asociácii.“ (Freud, Psychoanalytické chorobopisy, 1909)