Ponuka služieb a cenník

Súkromné terapeutické zariadenie nemá zmluvu so žiadnou zdravotnou poisťovňou, službu si klient hradí sám.

Individuálna psychoterapia dospelého

Rozhovory klienta s terapeutom v bezpečnom a dôvernom prostredí, ktoré poskytujú klientovi úľavu od psychickej bolesti, oslobodenie od predošlých inhibícií a priestor pre sebauvedomovanie a osobný rast.

Individuálna psychoterapia dieťaťa

Hra, kresba, tvorenie, ale aj rozhovory vytvárajú pre dieťa a dospievajúceho prostredie pre uvoľnenie, „prežitie svojho príbehu“, vyjadrenie emócií v prijímajúcom a bezpečnom prostredí, čím dochádza k vnútorným zmenám, ktoré sa odzrkadlia na zmenách vonkajších.

Skupinová psychoterapia

Terapia jednotlivca v skupine, kde prostriedkom zmeny sú vzájomné vzťahy medzi členmi skupiny a skupinová dynamika. Skupina významne motivuje, podporuje, znásobuje uhly pohľadu a možnosti riešenia problémov a konfliktov, s ktorými členovia do skupiny prichádzajú.

Psychologické poradenstvo

Krátkodobá spolupráca zameraná na podporu a spoločné hľadanie potrebného smerovania v aktuálne zaťažujúcej situácii jednotlivca, páru alebo rodiny.    

Individuálna terapia dospelého

trvanie 50 minút

35 €

 Individuálna terapia dieťaťa a dospievajúceho                                           

trvanie 50 minút

35 €

Skupinová terapia

trvanie 90 minút, min. 6 členov v skupine

20 €

Psychologické poradenstvo

trvanie 50 minút

35 €

Online poradenstvo/terapia

trvanie 50 minút

35 €

p

Doplnkové informácie

V prípade nemožnosti dostaviť sa na dohodnutý termín stretnutia, je nutné ho zrušiť telefonicky/SMS/mailom najneskôr 48 hodín vopred. Nezrušený termín je plne hradený.